Undervisning i geriatri i Modul 1 ved professor Torgeir Bruun Wyller

Generelt om undervisningen i geriatri

Tilbake til Torgeir Bruun Wyllers hjemmeside

Fremtidens helseutfordringer
Med Espen Bjertness (forebyggende medisin)
Mine hovemomneter i denne forelesningen:
- En fortsatt jevn økning i levealderen skyldes blant annet et godt helsevesen, og er derfor mer et tegn på suksess enn et problem
- Helsevesenet, og særlig sykehusene, må stille seg om fra å behandle én og én sykdom om gangen til å behandle pasienter med komplekse og sammensatte helseproblemer
- En veldig rask økning i antall mennesker (særlig eldre) som bruker mange medisiner gir nye utfordringer for å sikre at pasientene får størst mulig sannsynlighet for positive effekter og minst mulig risiko for bivirknigner.
Miniforelesning