Undervisning i geriatri i Termin 1 av Modul 3 ved professor Torgeir Bruun Wyller

Generelt om undervisningen i geriatri

Tilbake til Torgeir Bruun Wyllers hjemmeside

 

Funksjonssvikt: Definisjon, inndeling, diffensialdiagnoser

Dette seminaret handler om funksjonssvikt hos eldre. Funksjonssvikt er et «universalsymptom» som sees svært ofte ved sykdom hos eldre, og det brukes ofte som innleggelsesdiagnose. Siden «funksjonssvikt» er helt uspesifikt, trenger vi å rydde i begrepene og innhente supplerende informasjon på en strukturert måte. Er funksjonssvikten uttrykk for en akutt sykdom som trenger rask innleggelse, eller trenger pasienten først og fremst omsorg og pleie? Kan denne pasienten bli hjemme, kan hun legges inn på kommunal akutt døgnenhet (KAD), eller trenger hun sykehusinnleggelse?
Læringsmål i geriatri som dette seminaret særlig er rettet mot:
- beskrive forskjellene på sykdomsforandringer og normale aldersforandringer
- forklare begrepet funksjonssvikt og skille mellom akutt, subakutt og kronisk forløp av funksjonssvikt
Relevant litteratur: Kapittel 2, 5, 16 og 17 i Wyller: Geriatri - en medisinsk lærebok. 3. utg. 2020.
Vi vil innimellom bruke summegrupper for å diskutere. Mye av læringen ligger i det dere diskuterer der. Etterpå ønsker jeg tilbakemelding fra gruppene!
Miniforelesning