Undervisning i geriatri i Modul 4 ved professor Torgeir Bruun Wyller

Generelt om undervisningen i geriatri

Tilbake til Torgeir Bruun Wyllers hjemmeside

Cerebrovaskulære sykdommer
Med Ole Morten Rønning (nevrologi)
På dette seminaret vil vi gå gjennom viktige aspekter ved akutt hjerneslag, klinisk og bildemessig diagnostikk, akutt behandling inkludert reperfusjonsbehandling og behandling i slagenhet. Læringsutbytte i nevrologi som seminaret og klinikken skal bidra til å dekke, er å forklare de viktigste forhold vedrørende etiologi, sykdomsbilde, diagnostikk, behandling og prognose for cerebrovaskulære sykdommer (hjerneblødning, TIA og hjerneinfarkt).
Forslag til litteratur: Gjerstad, Helseth, Rootwelt. Nevrologi og Nevrokirurgi fra barn til Voksen. Kap 23 og 24
Kapittel 41 Hjerneslagsykdommer i Wyller: Geriatri 2020
Miniforelesning om slagsymptomer
Miniforelesning om akuttbehandling etter reperfusjonsfasen