Velkommen til Torgeir Bruun Wyllers hjemmesider

 

Torgeir Bruun Wyller, født 1960.
Lege, dr.med.

Professor i geriatri ved Universitetet i Oslo

Overlege ved Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

Viktigste forskningsinteresser: Delirium ("akutt forvirring"), legemiddelbruk hos eldre

Nærmere presentasjon:
Tonje Egedius: Intervju i A-magasinet 2.4.15
Elisasbeth Swensen: Intervju i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 19; 2013
Line Madsen Simenstad: Intervju i Klassekampen 11.5.13
Helsetjenesteaksjonens podcast mars 2023

flag50.gif (1309 bytes) English version